Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla uczestników szkolenia organizowanego lub współorganizowanego przez Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (z wyłączeniem pracowników Spółki)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).
 2. Państwa dane przetwarzane są w związku z Państwa uczestnictwem w szkoleniu, którego organizatorem lub współorganizatorem jest Spółka. Dane te są przetwarzane przez Spółkę w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia na podstawie porozumień/umów itp. zawartych pomiędzy Państwem lub podmiotem, który skierował Państwo na szkolenie, a Spółką (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.b RODO) oraz realizacji przepisów wewnętrznych Spółki, w tym obowiązku archiwizacyjnego (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.c RODO)
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Spółka realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Zakres danych osobowych, które Spółka przetwarza - tj. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu, który Państwo reprezentujecie, dane kontaktowe - jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Dane te zostały udostępnione przez podmiot, który Państwo deleguje na szkolenie, lub Spółka uzyskuje je od Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w szkoleniu.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wyżej wskazanych celów.
 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:
  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,
  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl
  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Wersja 1 z dn. 2019-09-11

Metryka

 • opublikował: Eugeniusz Przybyła
  data publikacji: 2019-09-29 23:37
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-29 23:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52