Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla pracowników kontrahenta

Zgodnie z art.14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św Jana Pawła II spółka akcyjna w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej Spółkę oraz podmiot, który Państwo reprezentujecie/którego jesteście Państwo pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniem.

 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, stanowisko),

 • dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 2. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

 4. Państwa dane zostały udostępnione Spółce przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie/jesteście Państwo pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez Spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Państwo reprezentujecie/ którego jesteście Państwo pracownikiem/ współpracownikiem.

 5. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 6. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

 8. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • opublikował: Eugeniusz Przybyła
  data publikacji: 2018-09-18 23:47
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 23:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52