Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla darczyńców Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przyjęcia przez nas darowizny od Pani/Pana na podstawie art. 6 lit.c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach np. złożenie Państwu podziękowania, zamieszczenie Państwa danych na przedmiocie darowizny, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na takie przetwarzanie (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit. a RODO).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana w celu realizacji przyjęcia przez nas darowizny jest warunkiem ustawowym. Są Państwo +zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia przez nas darowizny. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż realizacja przyjęcia darowizny nie wywołuje żadnych skutków.

 6. Dane Państwa przetwarzane w celu realizacji przyjęcia darowizny przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów wewnętrznych Spółki. Dane przetwarzane w innych celach na podstawie Państwa zgody przechowywane będą do momentu jej odwołania.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. urząd skarbowy).

 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce
  na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • opublikował: Eugeniusz Przybyła
  data publikacji: 2018-09-18 23:44
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 23:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52