Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla uczestników postępowania konkursowego dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej

Informacja dla uczestników postępowania konkursowego
dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej
w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna


 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO prowadzonego w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 5. Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu. Podanie danych jest warunkiem umownym. Niepodanie ich skutkuje wykluczeniem Pani/Pana z postępowania konkursowego.

 6. Dane przechowywane będą przez 5 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie zgodnie z obowiązującym w Spółce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Państwa dane będą podane do publicznej wiadomości w przypadku wygrania konkursu, mogą być też przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. w celu likwidacji dokumentacji) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce
  na adres e-mail:
  daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:50
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-27 22:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12158
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-29 23:35