Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia do Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny zasadności zgłoszonych roszczeń, w celu rozpatrzenia zgłoszenia o wypłatę świadczenia (odszkodowania, zadośćuczynienia), w celu uwzględnienia lub oddalenia zgłoszonego roszczenia, w celu ewentualnej ochrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniu przedsądowym i sądowym, w celu realizacji umowy ubezpieczenia Spółki od odpowiedzialności cywilnej (podstawa prawna przetwarzania: art.9 ust.2 lit.f RODO).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a konsekwencja ich niepodania jest brak możliwości obsługi roszczenia. Dane przechowywane będą do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających ze zgłoszonego roszczenia.

 6. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także do zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego Spółkę od odpowiedzialności cywilnej.

 7. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub e-mail na adres: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:44
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-31 22:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52