Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i - jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę - przyszłych rekrutacji. Dane uzyskane od Państwa na postawie „Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” są wymagane prawem zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (postawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.c RODO). Dane kontaktowe (telefon, mail), jeżeli je Państwo podadzą, przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu ułatwienia kontaktu z Państwem i zwiększenia efektywności procesu rekrutacji (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.a RODO).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Spółka realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Zakres danych, które Spółka przetwarza jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie nie wpłynie negatywnie na proces rekrutacji, jednakże Spółka nie będzie mogła szybko się z Państwem skontaktować. Nie będą też mogli Państwo brać udziału w przyszłych rekrutacjach.

 6. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji na podstawie prawa i - jeżeli wyraziliście Państwo zgodę - dane niewymagane prawem przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji a następnie usunięte.

  Jeżeli wyraziliście, Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, dane te Spółka przechowywać będzie przez kolejne 6 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji. Po tym okresie zostaną usunięte.

  Wyrażone zgody możecie Państwo w dowolnym momencie odwołać, a Spółka zaprzestanie przetwarzania danych zgromadzonych na ich podstawie.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl
 

Wersja 3 z dn. 2019-03-20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:40
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 15:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52