Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla osób korespondujących ze Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.

Informacja dla osób korespondujących

ze Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: prowadzenia korespondencji (prowadzenia sprawy), prowadzenia ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej, prowadzenia ewidencji udostępniania dokumentacji medycznej oraz archiwalnych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku gdy sprawa dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej – przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych jest wymogiem umownym - dobrowolnym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia korespondencji z Państwem.

 6. Państwa dane będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia sprawy, której korespondencja dotyczy i - o ile to wynika z przepisów wewnętrznych Spółki - w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

 9. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 10. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

 • autor informacji: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:20
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-31 22:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-29 23:35

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój

NIP: 883-178-85-49

REGON: 020493961

Dane kontaktowe

tel. 74 86 21 100

fax 74 86 21 102

email: sekretariat@scm.pl

Adres skrzynki podawczej dla urzędów: /SCMSA/SkrytkaESP

ePUAP (pismo ogólne)

Nr konta bankowego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 75293
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-29 23:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl