Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla klientów pokoi gościnnych

Informacja dla klientów pokoi gościnnych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawarcia umowy świadczenia usługi najmu pokoju gościnnego, realizacji usługi, wystawienia faktury za usługę, prowadzenia rozliczeń między stronami (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. – np. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania i skargi (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na takie przetwarzanie - np. w celach marketingowych, w celu komunikowania się z Państwem - możemy poprosić o telefon lub mail (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit. a RODO).

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usługi najmu pokoju gościnnego, realizacji usługi, wystawienia faktury za usługę, prowadzenia rozliczeń między stronami. Są Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. umowy. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż zawarcie umowy nie wpłynie negatywnie na jej zawarcie.

 4. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania umowy oraz przechowywane po jej zakończeniu przez czasu określony w przepisach wewnętrznych Spółki.

 5. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 6. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 7. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:09
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 23:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48358
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52