Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Rok 2021

Kontrole Sanepidu

     
         

Data kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Stwierdzone nieprawidlowości 

 

2021-04-20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Urzędowa kontrola żywności w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych i przygotowania zakładu do wymagań związanych z występowaniem pandemii koronawirusa w tym postępowania z odpadami pokonsumpcyjnymi z oddziału covidowego - Blok żywienia

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości techniczne, które zostały w terminie usunięte.

 

2021-04-20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Urzędowa kontrola żywności w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych w zakładzie żywienia zbiorowego i przygotowania zakładu do wymagań związanych z występowaniem pandemii koronawirusa - Bufet 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości techniczne, które zostały w terminie usunięte.

 

2021-05-13

Dolnoślaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

Kontrola stanu ochrony przed promieniowaniem jonizującym w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rengenowskiego: Luminos Drf MAX nr 8069 (diagnostyczny do zdjęc i prześwietleń)

Brak ważnego certyfikatu ochrony radiologicznej pacjenta został uzupełniony.

 

2021-10-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Urzędowa kontrola żywności dot. pisma w sprawie warunków sanitarnych bloków żywienia w szpitalach oraz jakości żywienia pacjentów

Nie stwierdzono.

 

Kontrole różne

Data kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Stwierdzone nieprawidlowości 

 

2021-01-27

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych

1) Ocena oznaczania grup krwi układu ABO u pacjenta grupy A po przetoczeniu KKCz grupy O. 2) Ocena oznaczania antygenu D z układu Rh u pacjenta RhD+ po przetoczeniu RhD-. 3) Ocena wykrywania alloprzeciwciał oraz ocena prawidłowego identyfikowania alloprzeciwciał. 4) Ocena okreslania fenotypu Rh u pacjenta o fenotypie C-c+E+e+ Cw- K- po przetoczeniu KKCZ o fenotypie C+c+E-e+ Cw- K- oraz u pacjeta C+c+E-e+ Cw- K- po przetoczeniu KKCZ o fenotypie C-c+E-e+K-; 5) Ocena wybory zestawu krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał; 6) Ocena oznaczenia bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA); 7) Ocena formułowania wyniku badania grupy krwi i zaleceń do transfuzji w przypadku konieczności pilnego przetoczenia i trudności w oznaczeniu grupy ABO i RhD (dwie polulacje krwinek)

Kontrola zakończona uzyskaniem certyfikatu jakości

 

14.05-31.05.2021

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocław

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochorny środowiska

Sporządzenie wszystkich kart urządzeń po upływie terminu 60 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów. Dokonano wpisów danych do kart urządzeń od dnia wykonania czynności na urządzeniach.

 

2021-05-20

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Wrocław

Kontrola planowa rzeczowo-finansowej realizacji projektu - Wysokosprawnej kogeneracji

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

 

02.06.2021/zmiana terminu na 8.06.2021

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej Piotr Drozdowski

Przedmiot kontroli zgodnie z art. 10 pkt 1-3, 6 ustawy o konsultantach w ochornie zdrowia

Nie wykazano.

 

2.07.2021 - 31.08.2021

Ministerstwo Zdrowia

Realizacja programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" w zakresie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 18/5/3201001/01/2019/01 

Nie wykazano.

 

2021-10-20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Kontrola dokumentacji związanej z gospodarką leczenia krwią i krwiolecznictwem w szpitalu, kontrola warunków przechowywania krwi, kontrola procedur związanych z transfuzją krwi lub jej składników. Ocena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie krwiolacznictwa z obowiązującymi przepisami.

Spółka zgłosiła uwagi do protokołu.

 

Metryka

  • opublikował: Osiadacz Jarosław
    data publikacji: 2022-02-21 15:56
  • zmodyfikował: Osiadacz Jarosław
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 15:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35