Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Rok 2020

Kontrole Sanepidu

     
         

L.p.

Data kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Stwierdzone nieprawidlowości 

1.

2020-01-29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń decyzji PPIS nr 141/19 z dnia 23.01.2019 r. - termin realizacji 31.12.2019 - blok operacyjny

Stwierdzono wykonanie zaleceń

2.

2020-01-24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Protokół kontroli nr 143/HŻ/20 - kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr 1912/19 oraz decyzji 2154/19 - blok żywienia

Stwierdzono wykonanie zaleceń

         

Kontrole różne

     
         

L.p.

Data kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Stwierdzone nieprawidlowości 

1.

31.01.2020; 6.02; 12.02;21.02.2020

Państwowa Inspekcja Pracy

Przetrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dot legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Spełnianie obowiązków wynikających z ustawy o PPK

Stwierdzone nieprawidłowości zostały wykonane w terminie.

2.

2020-01-15

PBSG S.A. Poznań

Raport z audytu operatora usługi kluczowej

Nieprowidłość  wynika ze zmianą rozporządzenia.

3.

2020-02-10

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych

Wyniki uczestnictwa w kontroli jakości badań za rok 2019

Kontrola zakończona uzyskaniem certyfikatu jakości

         

4.

2020-01-20

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Kontrola przestrzegania postanowień umowy nr C/S.5581.6.2019 z dnia 27.03.2019 dot. finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Stwierdzono uchybiena, na rzecz których złożono wyjaśnienia.

5.

20.08.2020 - 30.10.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia Terenowy Wydział Kontroli I Wrocław

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 1.06.2020-30.06.2020

Stwierdzono nieprawidłowości,które zostały  usunięte.

6.

10.08.2020-23.09.2020

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrola ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień w projekcie "Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w SCM S.A. w Polanicy Zdroju"

Stwierdzono nieprawidłowości,które zostały usunięte.

Metryka

  • opublikował: Osiadacz Jarosław
    data publikacji: 2022-02-21 15:40
  • zmodyfikował: Osiadacz Jarosław
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 15:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28453
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35