Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Rok 2017

L.p. Data kontroli Numer Kontroli Organ kontrolujący  Przedmiot kontroli Wydano zalecenia
1. 2017-02-22   Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych  Karta kontroli poprawności pracy - wyniki kontroli - 2 szt. + Kontrola jakości badań immunohematologicznych 2016 dla pracowni serologi (omówienie wyników kontroli 2016)  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
2. 2017-05-09 FZZP.9062.14.2017.HM Ministerstwo Zdrowia Warszawa   Dokumentacja dotycząca postępowania zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2016/S 250-461834 w ramach projektu: Robudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem." Brak protokołu
3.     ZUS O/Wałbrzych Wydział Kontroli Płatników Skladek  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowośc i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  Brak protokołu
4. 12-14.07.2017   Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  Przegląd akredytacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego - łączna ocena Szpitala 81%   
5 2017-07-19 PK VII WZ Ds.10.2016  Prokuratura Krajowa Podlaski Wydział Zamiejscowy  Postępowania przetargowe oznaczone nr ZP/PN/2013/21, ZP/PN?2013/65, ZP/PN/2014/19   
6. 20.10.2017-6.11.2017 01.7310.131.2017.WKO.S DOW NFZ Wrocław  Realizacja programow lekowych dotyczących leczenia neowaskularnej (wysiekowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej związane z wiekiem  nie stwierdzono 
7. 2017-11-21 RCKiK/DZJ/5106/17 Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych  Kontrola dokumentacji związanej z gospodarką krwią i krwiolecznictwem, warunki przechowywania składników krwi, procedury tranfuzji, ocena zgodności z przepisami prawa w oddziałach szpitalnych i w Banku Krwi  Brak wpisu w procedurze o sposobie przperowadzenia kwalifikacji urządzenia do rozmrażania osocza oraz brak kwalifikacji urządzenia.
8. 2017-12-07   Wojewoda Dolnośląski  Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalnosci z przepisami okreslającymi warunki wykonywania działalności leczniczej  nie stwierdzono 
9. 2017-12-21   Ministerstwo Zdrowia Warszawa   Kontrola jednostki pobierającej i przeszczepiającej komórki, tkanki  nie stwierdzono 

 

Kontrole PSSE Kłodzko

L.p. Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Wydano zalecenia
1. 6 i 13.07.2017 56/HP/17 Kontrola w zakresie higieny pracy i warunków środowiska pracy  nie dotyczy
2. 10.10.2017; 11.10.2017; 24.102017 173/EP/17; NS-EP-430-7/JS/17 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w SOR, chir. Ogólnej i naczyniowej, chirurgii jednego dnia, oddziale rehabilitacji  nie dotyczy
3. 2017-11-06 697/HK/17; NS-HK-542-337/IK/17 Ocena stanu sanitano-technicznego pokoi gościnnych  nie dotyczy
4. 30.10.2017-4.12.2017 NS-HŻ-5121-160/10574/MŁ/17 Teoretyczna ocena jakościowa jadłospisów nr LK/15/M/WYŻ/000000/2017-12-04 blok żywienia  Śniadania - mało urozmaicone 3 razy w jadłospisie powtórzono "ser żółty". W posiłkach śniadaniowych nie uwzględniono potraw sporządzanych z udzialem ryb, co jest niezgodne z zasadami racjonalnego żywienia 

 

Kontrole WSSE Wrocław

L.p. Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Wydano zalecenia
1. 2017-06-27 237/HR/17 Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg do celów medycznych - pracownia RTG w SOR  nie stwierdzono
2. 2017-07-31 276/HR/17 Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg do celów medycznych - pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii  nie stwierdzono
3. 2017-10-19 359/HR/17  Rentgenowska pracownia diagnostyczna ZDO oraz Oddział Neonatologiczny celem wydania zgody na powadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych z zakresu rtg nie stwierdzono

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział organizacyjno-prawny: Renata Pluta
    data wytworzenia: 2017-07-28
  • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
    data publikacji: 2017-08-01 17:25
  • zmodyfikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 07:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35