Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Rok 2016

L.p. Data kontroli Numer Kontroli Organ kontrolujący  Przedmiot kontroli Wydano zalecenia
1. 2016-01-21 DEF-K.I.44.185.2015 Zarząd Województwa Dolnośląskiego  Projekt E-zdrowie; kontrola w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu   Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
2. 2016-02-05   Konsultant Wojewódzki ds. Neurochirurgii Wizytacja Oddziału Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
3. 28.04-11.05.16 RST.0701.188.2016 DOW NFZ Wrocław  Ocena zgodności warunków udzielania świadczeń z postanowieniami umowy, a w szczególności zgodności danych ze stanem faktycznym w związku z zatrudnieniem Pani A.B.   Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wydano zalecenie, które zostały zrealizowane. 
4. 27.07-3.08.2016 01/83/2016/WKO/S DOW NFZ Wrocław  Kontrola zgodności stanu faktycznego w aspekcie koicydencji świadczeń na rzecz świadczeniobiorcy o wskazanym nr PESEL  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
5. 2016-10-17 WIF-WR-I.8541.4.2.2016 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu  Warunki przygotowywania w szpitalu dawek dziennych leków cytostatycznych  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
6. 2016-09-19   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzych  Ocena zgodności prowadzonej merytorycznej działalnosci w zakresie krwiolecznictwa z obowiązującymi przepisami. Kontrola dokumentacji związanej z gospodarką krwią i krwiolecznictwem w szpitalu, warunków przechowywania składników krwi, wszystkich procedur związanych z transfuzją krwi lub jej składników  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane  
7. 2016-11-30   Powiatowy Urzad Pracy w Kłodzku  Prawodłowość przestrzegania postanowień umowy UmKszUstKFS/16/0011 i UmKszUstKFS/16/0012 o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 

 

Kontrole PSSE

L.p. Data kontroli Numer Kontroli Przedmiot kontroli Wydano zalecenia
1.  1.03.2016 25/EP/16 Kontrola na wniosek strony w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej rejestracji poradni zdrowia psychicznego. Ocena stanu sanitarno-technicznego  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
2. 11.03.2016 39/EP/16 Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych wg Programu Szczepień Ochronnych w Oddziale noworodkowym  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
3. 11.03.2016 37/EP/2016 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji i sterylizacji, ocena postępowania z odpadami medycznymi w poradni endoskopowej  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
4. 22.03.2016 508/HZ/16 Urzędowa kontrola żywności w z wiązku z pismem DPWIS we Wrocławiu nr HŻ.9011.10.2016.BK.EPB z dnia 26.02.2016 - kuchnia p/szpitalu SCM  Wydano zalecenia,które zostały zrealizowane  
2016-09-08 1845/HŻ/16 Kontrola urzędowa celem stwerdzenia wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 1258/16 Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
5. 22.03.2016 509/HŻ/16 Kontrola na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3/3a i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Pracy - Bufet p/szpitalu  Wydano zalecenia, które zostaly zrealizowane 
6. 3.03.2016 28/EP/16 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji i sterylizacji, ocena postępowania z odpadami medycznymi w Stacji Dializ i Otolaryngologii, anestezjologii i intensywnej terapii (21.03.2016) Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
7. 20.05.2016 NS-HŻ-5121-171/AO/16 Ocena jakościowa jadłospisów za okres od 15.03.2016 do 28.03.2016 Wydano zalecenia, które zostaly zrealizowane 
8. 2016-06-08 NS-EP-430-5/JS/16 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w oddziale chirurgii plastycznej dla dzieci i dororsłych, ginekologiczno-położniczym, okulistycznym, bloku operacyjnym oddziału okulistycznego.   Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - nie wydano zaleceń 
9. 08.09 i 14.09.2016 Nr 1848/HŻ/16 Urzędowa kontrola żywności w zakresie warunków sanitarno-technicznych zakładu żywienia zbiorowego Kontrola wykazała nieprawidłowości, które zostały usunięte w terminie 
10. 2016-10-25 NS-EP-430-7/JS/16; protokół nr 192/EP/16 Ocena stanu sanitarno-technicznego, ocena procedur dezynfekcji, sterylizacji i postępowania z odpadami medycznymi w centralnej sterylizatorni Kontrola wykazała nieprawidłowości z terminem wykonania do 30.04.2017 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział organizacyjno-prawny i kadr: Renata Pluta
    data wytworzenia: 2017-01-31
  • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
    data publikacji: 2017-02-02 11:01
  • zmodyfikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 08:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28455
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:23:35