Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.scm.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych

Informacja dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej - ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy świadczenia usług przez Państwo i realizację tej umowy. Dane uzyskane od Państwa są wymagane prawem (postawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.c RODO). Dane kontaktowe (telefon, e-mail), jeżeli je Państwo podadzą, przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu ułatwienia kontaktu z Państwem (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.a RODO).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Administrator realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Podanie danych w celu zawarcia umowy i jej realizacji jest wymogiem prawnym, ich brak skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia Państwa. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa nie powoduje żadnych skutków prawnych.

 6. Dane przetwarzane będą przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

 7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. firmy szkoleniowe, firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, prokuratura, ZUS).

 9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:29
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 23:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16913
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-05 15:09:31