Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.scm.pl

Treść strony

Informacja dla pracowników i byłych pracowników

Informacja dla pracowników i byłych pracowników Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z zatrudnieniem w Spółce. Dane uzyskane od Państwa przy przyjęciu do pracy i podczas zatrudnienia w Spółce przetwarzamy zgodnie z art.221 Kodeksu pracy (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.c RODO). Inne dane np. nr telefonu kontaktowego, dane osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach nagłych, jeżeli je Państwo podadzą, przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody i zgodnie z celami wskazanymi w tej zgodzie (podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit.a RODO). Zgodę możecie Państwo w dowolnym czasie wycofać.

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa Spółka realizuje o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Zakres danych, które Spółka przetwarza jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów. Podanie danych jest wymogiem prawnym. Ich brak skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia Państwa lub realizacji szczególnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z prawem pracy.

Dane nie wymagane prawem oznaczamy klauzulą „o ile wyrażają Państwo zgodę” lub podajecie je Państwo na osobnym formularzu zgody. Podanie takich danych jest dobrowolne i ich brak nie powoduje skutków prawnych.

 1. Dane w postaci dokumentacji pracowniczej przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa tj.

 • dla osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy,

 • dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. przez okres 50 lat.

Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody, jednak nie dłużej niż wskazano powyżej. Zgodę wycofać możecie Państwo w dowolnym momencie, a Spółka zaprzestanie przetwarzania tych danych.

Po upływie okresu przechowywania mają Państwo możliwość odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym czasie. Jeżeli dokumentacja nie zostanie odebrana, Spółka zniszczy ją w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór tej dokumentacji.

 1. Na podstawie Państwa danych osobowych Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 2. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki (np. firmy szkoleniowe, firmy serwisujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

 3. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

  lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl

  Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

 

wersja 3 z dn. 2019-03-28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
  data publikacji: 2018-03-05 12:27
 • zmodyfikował: Eugeniusz Przybyła
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-30 09:31

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-03-05 12:33 przez Katarzyna Wagner-Ziółkowska
 • zmieniono 2018-07-23 10:57 przez Eugeniusz Przybyła
 • zmieniono 2018-07-23 10:59 przez Eugeniusz Przybyła
 • zmieniono 2018-08-08 23:54 przez Eugeniusz Przybyła
 • zmieniono 2019-03-30 09:31 przez Eugeniusz Przybyła

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48361
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-17 08:36:52